BLOG

Terugblik

Het jaar loopt bijna ten einde.
Vanmiddag verzorg ik nog een uitvaart, de laatste van dit jaar.
Ik laat mijn gedachten gaan en denk terug aan al de families die ik het afgelopen jaar mocht begeleiden na het overlijden van een geliefde.
Zóveel verschillende mensen, zoveel verschil in leeftijd.
De één bereikte de bijzondere leeftijd van 95 jaar, de ander mocht maar 35 jaar oud worden.
Maar voor allen die om hen heen stonden was er verdriet nu zij afscheid moesten nemen.
Ik zeg weleens: “We begraven geen leeftijd, maar een mens waarvan je houd”.
We mogen het verdriet van een ander nooit wegen !
Oud of jong, het verdriet mag er zijn en we mogen hier ruimte aan geven.

Dankbaar ben ik voor het vertrouwen dat zoveel mensen mij het afgelopen jaar gaven.
Ik mocht een stukje met hen oplopen, ik werd toegelaten in hun privé-situatie. Samen deelden we het verdriet, maar konden we ook lachen om mooie herinneringen die werden gedeeld.
Voor mij persoonlijk waren er ook uitvaarten van mensen die ik heel goed kende en die ik soms al enige tijd vóór hun sterven had begeleid in de voorbereiding van hun uitvaart.
Ik kijk hier met heel veel liefde en dankbaarheid op terug.


Door het opzeggen van mijn andere baan als directiesecretaresse in februari van dit jaar, kan ik mij nu helemaal richten op het uitvaartwerk.
Daardoor is er ruimte ontstaan voor meer nazorgactiviteiten, het verzorgen van lezingen en mijzelf meer toerusten op het gebied van rouwbegeleiding.

Ook dankbaar ben ik voor mijn herinneringsboek “Nu jij hier niet meer bent”, dat in juni verscheen.
Zóveel belangstelling tijdens de boekpresentatie in de zomer, het overtrof al mijn verwachtingen.
Inmiddels hebben kinderen het boek al gebruikt en zijn zij én hun ouders er blij mee.
Een steuntje in de rug in een moeilijke periode; hier bleek echt behoefte aan te zijn.
Inmiddels zijn er al ruim 1200 boeken verkocht; dit laat zien dat het boek echt voorziet in een behoefte.

 

 

Het einde van het jaar stemt mij altijd met wat weemoed.
Zeker als ik terugdenk aan zoveel mensen waarvan het afgelopen jaar afscheid moest worden genomen.
In deze dagen denk ik aan hun families.
Ik hoop én wens hen toe dat de mooie herinneringen deze dagen ook troost en warmte zullen bieden !

 

(Foto: Uitvaart in scène, J.L. Harryvan).

Meer weten?

Ontwikkeld en ontworpen door Pro Sign Services