BIJ OVERLIJDEN

Na het overlijden in de thuissituatie moet u eerst de (huis)arts bellen. In Nederland is het namelijk noodzakelijk dat een arts het overlijden vaststelt. Als dit is gebeurd, kunt u contact met ons opnemen:

06 - 26927051

Wij bespreken telefonisch enkele punten zoals de plaats van overlijden en uw wensen met betrekking tot de opbaring. Bij een overlijden thuis of in het verzorgingshuis, is het belangrijk om de laatste verzorging te regelen.  Behalve koeling van het lichaam, is tegenwoordig ook mogelijk om de overledene te laten balsemen; dit is een lichte balseming waardoor opbaring zonder koeling mogelijk is. De balseming kan in de thuissituatie worden verricht en heeft zeker voordelen ten opzichte van de "traditionele" manier van opbaren. Hierover kunnen wij u uitgebreid informeren.
Als uw naaste ’s nachts is overleden in het ziekenhuis, is het niet noodzakelijk om ’s nachts naar u toe te komen. We maken dan een afspraak met elkaar voor de volgende dag.

Nadat de eerste zorg door ons is verleend, spreken wij later met elkaar over andere keuzes, waarbij wij u natuurlijk  adviseren en begeleiden.  Daarbij moet u denken aan  hoe u de uitvaart wilt vormgeven, de rouwkaart en het uitzoeken van een kist, bloemen e.d.

Coronavirus
In verband met het coronavirus moeten wij bepaalde richtlijnen in acht nemen. Denkt u dan aan  de mogelijkheden die er zijn rondom een condoleance en afscheidsbijeenkomst. Per situatie is dit verschillend. Samen met u kijken wij wat er  mogelijk is!

 

Uitvaartverzorging betekent voor mij: verzorgd, maar bovenal met zorg !

Gelukkig hoeft niet alles direct te worden geregeld. Veel dingen kunnen ook de dag(en) erna worden besproken. In de dagen tussen overlijden en de begrafenis of crematie zullen wij edere dag persoonlijk contact met u hebben. Hiervoor nemen wij de tijd, zodat u later geen spijt zult krijgen van genomen beslissingen. Tegelijkertijd zorgen wij ervoor dat alles op tijd wordt geregeld. Tijdens de afscheidsbijeenkomst zijn wij altijd aanwezig in de ruimte waar de bijeenkomst wordt gehouden.

Het is ook mogelijk de afscheidsbijeenkomst door mijzelf of mijn collega Mirjam te laten leiden. Omdat wij de hele week al met u optrekken, kunnen wij dit op een heel betrokken manier doen, al dan niet samen met de bijdragen van uzelf. U kunt deze mogelijkheid altijd met ons bespreken.

 

Mijn collega Mirjam en ik beschikken beiden over het certificaat Dementievriendelijke Uitvaartverzorger. Door het volgen van deze training beschikken wij over kennis en vaardigheden om mensen met dementie te betrekken bij afscheid en uitvaart.

 

 

Als wij afspraken hebben gemaakt over o.a. het opbaren, de kist, het drukwerk, de begrafenis of crematie, het vervoer, de bloemen en de condoleance ontvangt u een kostenbegroting. U kunt hierna zo nodig uw keuzes bijstellen.
Op de pagina "Kosten" kunt u meer lezen over de kosten van een uitvaart.

Alles wat we afspreken  wordt op papier voor u vastgelegd en u ontvangt altijd een draaiboekje voor de dag van de uitvaart.

Corine de Jong uitvaartverzorging verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Verder zal Corine de Jong uitvaartverzorging uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht voor uitvaartverzorging of voor het opstellen van een zgn. wilsbeschikking. Meer hierover kunt u lezen in de Privacyverklaring volgens de Wet AVG. 

Klik hier om de Algemene Voorwaarden te bekijken.

Meer weten?

Ontwikkeld en ontworpen door Pro Sign Services