BIJ OVERLIJDEN

Als iemand thuis overlijdt moet u eerst de (huis)arts bellen. In Nederland is het namelijk noodzakelijk dat een arts het overlijden vaststelt. Als dit is gebeurd, kunt u contact met mij opnemen:

06 - 26927051

Vervolgens spreek ik telefonisch wat dingen met u door, zoals de plaats van overlijden en uw wensen met betrekking tot de opbaring. Bij een overlijden thuis of in het verzorgingshuis, is het belangrijk om de laatste verzorging te regelen. Ik ga dat direct voor u regelen en spreek met u een tijd af om naar u toe te komen.
Het is tegenwoordig ook mogelijk om de overledene te laten balsemen; dit is een lichte balseming waardoor opbaring zonder koeling mogelijk is. De balseming kan in de thuissitatuatie worden verricht en heeft zeker voordelen ten opzichte van de "traditionele" manier van opbaren. Ik kan u hierover uitgebreid informeren.
Als uw naaste ’s nachts is overleden in het ziekenhuis, is het niet noodzakelijk om ’s nachts naar u toe te komen. We maken dan een afspraak met elkaar voor de volgende dag.

Hierna kunnen de volgende dingen aan de orde komen, ik begeleid u bij de eerste keuzes. Daarbij moet u denken aan het opbaren, de rouwkaart en het uitzoeken van een kist.

 

Uitvaartverzorging betekent voor mij: verzorgd, maar bovenal met zorg !

Gelukkig hoeft niet alles direct te worden geregeld. Veel dingen kunnen ook de dag(en) erna worden besproken. In de dagen tussen overlijden en de begrafenis of crematie zal ik iedere dag persoonlijk contact met u hebben. Hiervoor neem ik de tijd, zodat u later geen spijt zult krijgen van genomen beslissingen. Tegelijkertijd zorg ik ervoor dat alles op tijd wordt geregeld. Gedurende de hele week zal ik zoveel mogelijk zelf aanwezig zijn. Ook tijdens de afscheidsbijeenkomst ben ik zelf aanwezig.

Het is ook mogelijk de afscheidsbijeenkomst door mijzelf te laten leiden. Omdat ik de hele week al met u optrek, kan ik dit op een heel betrokken manier doen, al dan niet samen met de bijdragen van uzelf. U kunt deze mogelijkheid met mij bespreken.

Als wij afspraken hebben gemaakt over o.a. het opbaren, de kist, het drukwerk, de begrafenis, het vervoer, de bloemen en de condoleance maak ik voor u een kostenbegroting. U kunt hierna zo nodig uw keuzes bijstellen. Ik werk niet op basis van provisie van derden. Zie hiervoor ook de pagina "Kosten".

Alles wat we afspreken leg ik voor u vast op papier.

Meer weten?

Ontwikkeld en ontworpen door Pro Sign Services