NA DE UITVAART

Een paar weken na de uitvaart kom ik opnieuw bij u langs. We spreken dan met elkaar over de dagen tussen overlijden en de uitvaart en hoe u dat heeft ervaren. Mijn ervaring is dat het fijn is elkaar weer te zien en met elkaar te praten over de tijd die achter ons ligt.

Ook bespreek ik met u enkele zaken zoals het versturen van dankbetuigingen en het plaatsen van een advertentie. Verder kan ik u adviseren over het uitzoeken van een grafmonument. Daarbij ontvang ik geen provisie, maar wordt de eventuele afgesproken korting niet aan mij uitgekeerd maar direct aan u doorberekend.

Na een overlijden komt er heel veel op u af. Naast het verdriet en gemis krijgt u ook te maken met allerlei zaken die geregeld moeten worden. Misschien heeft u weinig ervaring met dit soort zaken. En ook door alle emoties zal het niet eenvoudig zijn dit allemaal te regelen. U ontvangt van mij altijd een boekje waarin allerlei zakelijke onderwerpen aan de orde komen waaraan u na een overlijden van moet denken.

NAZORG

Omdat ik weet hoe belangrijk steun aan en begeleiding van nabestaanden is, kan ik u informeren over de mogelijkheid van extra nazorg.
Gedurende het hele jaar bied ik activiteiten aan om stil te staan bij verlieservaringen. Samen met Rijma de Ruiter van "Verlies & Herstel"activiteiten organiseer ik seizoenswandelingen, creatieve workshops, maar ook thema avonden.
Ook voor individuele nazorg kunt u bij ons terecht, ik kan u daar desgewenst meer over vertellen.

Ik  organiseer samen met Nini Hakkers van praktijk Vedere in het voorjaar en in het najaar een workshop herinneringssteen maken van speksteen.  Meer informatie over de workshop in het voorjaar 2019 zal nog op de website worden geplaatst.

Vier keer per jaar organiseer ik samen met Rijma de Ruiter van "Verlies en herstel" een wandeling rondom het thema "Omgaan met verlies". De eerstvolgende wandeling is op zaterdagmiddag 26 januari. Meer informatie zal nog op de website worden geplaatst.

Voor meer informatie over deze activiteiten kunt u ook altijd even contact met mij opnemen.

Meer weten?

Ontwikkeld en ontworpen door Pro Sign Services