NA DE UITVAART

Een paar weken na de uitvaart kom ik opnieuw bij u langs. We spreken dan met elkaar over de dagen tussen overlijden en de uitvaart en hoe u dat heeft ervaren. Mijn ervaring is dat het fijn is elkaar weer te zien en met elkaar te praten over de tijd die achter ons ligt.

Ook bespreek ik met u enkele zaken zoals het versturen van dankbetuigingen en het plaatsen van een advertentie. Verder kan ik u adviseren over het uitzoeken van een grafmonument. Daarbij ontvang ik geen provisie, maar wordt de eventuele afgesproken korting niet aan mij uitgekeerd maar direct aan u doorberekend.

Na een overlijden komt er heel veel op u af. Naast het verdriet en gemis krijgt u ook te maken met allerlei zaken die geregeld moeten worden. Misschien heeft u weinig ervaring met dit soort zaken. En ook door alle emoties zal het niet eenvoudig zijn dit allemaal te regelen. U ontvangt van mij altijd een boekje waarin allerlei zakelijke onderwerpen aan de orde komen waaraan u na een overlijden van moet denken.

NAZORG

Omdat ik weet hoe belangrijk steun aan en begeleiding van nabestaanden is, kan ik u informeren over de mogelijkheid van extra nazorg.
Gedurende het hele jaar bied ik samen met Rijma de Ruiter van "Verlies & Herstel"activiteiten aan om stil te staan bij verlieservaringen. Denk dan aan seizoenswandelingen, creatieve workshops, maar ook thema avonden.
Ook voor individuele nazorg kunt u bij ons terecht, ik kan u daar desgewenst meer over vertellen.

Op woensddagavond 27 juni 2018 organiseren wij een zgn. seizoenwandeling. Vier keer per jaar houden we een wandeling rondom het thema "Omgaan met verlies". U bent van harte uitgenodigd ! Kijk hier voor meer informatie en aanmelden:  Seizoenwandeling "Omgaan met Verlies"

Meer weten?

Ontwikkeld en ontworpen door Pro Sign Services