NA DE UITVAART

Een paar weken na de uitvaart kom ik opnieuw bij u langs. We spreken dan met elkaar over de dagen tussen overlijden en de uitvaart en hoe u dat heeft ervaren. Mijn ervaring is dat het fijn is elkaar weer te zien en met elkaar te praten over de tijd die achter ons ligt.

Ook bespreek ik met u enkele zaken zoals het versturen van dankbetuigingen en het plaatsen van een advertentie. Verder kan ik u adviseren over het uitzoeken van een grafmonument. Daarbij ontvang ik geen provisie, maar wordt de eventuele afgesproken korting niet aan mij uitgekeerd maar direct aan u doorberekend.

Na een overlijden komt er heel veel op u af. Naast het verdriet en gemis krijgt u ook te maken met allerlei zaken die geregeld moeten worden. Misschien heeft u weinig ervaring met dit soort zaken. En ook door alle emoties zal het niet eenvoudig zijn dit allemaal te regelen. U ontvangt van mij altijd een boekje waarin allerlei zakelijke onderwerpen aan de orde komen waaraan u na een overlijden van moet denken.

NAZORG

Omdat ik weet hoe belangrijk steun aan en begeleiding van nabestaanden is, kan ik u informeren over de mogelijkheid van extra nazorg.
Gedurende het hele jaar bied ik samen met Rijma de Ruiter van "Verlies & Herstel"activiteiten aan om stil te staan bij verlieservaringen. Denk dan aan seizoenswandelingen, creatieve workshops, maar ook thema avonden.
Ook voor individuele nazorg kunt u bij ons terecht, ik kan u daar desgewenst meer over vertellen.

Op donderdagavond 12 april organiseren wij een zgn. seizoenwandeling. Vier keer per jaar houden we een wandeling met een thema. Deze keer is het thema "Verlies en verder". U bent van harte uitgenodigd ! Kijk hier voor meer informatie en aanmelden:  Seizoenwandeling Verlies en verder

Meer weten?

Ontwikkeld en ontworpen door Pro Sign Services