BLOG

Haar gezin

Mevrouw woonde vanwege haar beperkingen in een groepswoning en was ernstig ziek.
Omdat ik al eens eerder een uitvaart van een bewoner uit deze groepswoning had verzorgd, werd door haar begeleider met mij contact opgenomen.
Mevrouw had te kennen gegeven dat zij graag wilde dat ik te zijner tijd haar uitvaart zou verzorgen.
Met haar begeleider sprak ik over de bijzondere situatie; omdat er geen familie was zou ik met de begeleiders en een vriendin van mevrouw de uitvaart gaan bespreken en vormgeven. Wel had mevrouw aan haar begeleiders haar wensen kenbaar gemaakt, wat natuurlijk heel mooi was.

Niet lang daarna werd ik gebeld dat mevrouw was overleden.
Nadat de laatste zorg was gedaan door haar begeleiders en ons zorgteam, zat ik aan tafel in de groepswoning. Haar vriendin, begeleiders van de groepswoning en de predikant waren er ook.
Met elkaar spraken we de wensen van mevrouw door en regelden we alles zoals zij het had gewild.
Het trof mij die morgen al bijzonder hóe liefdevol en betrokken deze mensen waren.
Geen familie, maar de bewoners van dit huis én de begeleiders vormden eigenlijk het gezin van mevrouw.
Zo hebben we ook met elkaar de week doorgebracht.
Op de dag van de uitvaart namen de begeleiders, vriendin en echtgenoot, met elkaar afscheid en sloten zij de kist.
Bewoners van het huis en mensen van de dagbesteding waar mevrouw altijd naar toe ging, hadden gehandwerkt, gekleurd en geplakt. Het resultaat hiervan legden we op haar kist, het was práchtig.
Nadat de begeleiders de kist in de rouwauto hadden geplaatst, liepen zij vóór de rouwauto uit de straat uit.
In de kerk werd mevrouw door haar begeleiders in- en uitgeleide gedaan.
Ook brachten zij haar naar het graf, samen met de vriendin en echtgenoot. Het trof mij de hele week en in het bijzonder op de dag van de uitvaart diep hoe betrokken de begeleiders, haar vriendin en echtgenoot waren.
Soms zeggen mensen tegen mij: “Wat heb je toch altijd verdrietig werk”. Maar op dit soort momenten ervaar ik juist hoe mooi mijn werk is. Want op deze dag ervaarde ik zoveel liefde en zorg, dat ik er ontroerd door was.
Een bewoner van een huis, geen familie, maar toch voelde ze als gezinslid. De bewoners in het huis en de begeleiders waren haar gezin.


.

Meer weten?

Ontwikkeld en ontworpen door Pro Sign Services