BLOG

Een plaats gekregen

Bij het voorbereiden van de uitvaart van haar man had mevrouw aangegeven dat ze wél een levensverhaal wilde schrijven, maar dat ze het fijn vond als ik dat zou voorlezen tijdens de afscheidsbijeenkomst.
Toen ik op een morgen bij haar kwam, gaf ze me enkele vol geschreven vellen papier.
Eenmaal thuis ging ik dit uitwerken op mijn computer. Eén zin trof me; hierin werd verteld over een meisje dat 44 jaar geleden tijdens de geboorte overleed. Tijdens de eerdere ontmoetingen die ik had met de familie, was hierover niet gesproken.
Nadat ik het levensverhaal had uitgewerkt en uitgeprint, ging in ermee naar mevrouw. Ik betuigde mijn meeleven over het overlijden van hun dochtertje en vroeg ernaar hoe dat was geweest.

Groot verdriet kwam naar boven en mevrouw vertelde me hoe het was gegaan. Ze deelde haar verdriet en pijn, vertelde ook dat het meisje geen naam had gekregen. Dat gebeurde in die tijd vaak ook niet.

Maar wat haar nog zó zeer deed, was dat ze niet wist waar hun dochtertje was begraven. Het meisje was destijds door haar vader en de huisarts naar de begraafplaats gebracht. Vader wist later niet meer waar het grafje was. Mevrouw heeft het laten rusten, maar nu – na 44 jaar – bleek wel dat zij hier veel verdriet om had.
Ik bood aan om uit te zoeken waar het meisje begraven was en of het grafje nog bestond. Mevrouw vond dit heel fijn. Gelukkig bleek het grafje er nog te zijn en ik wist nu waar het was.

Op de dag van de afscheidsbijeenkomst ben ik wat eerder naar mevrouw toegegaan om het haar te vertellen. Haar emoties waren groot, ze was zó dankbaar dat ze nu eindelijk wist waar hun dochtertje was begraven ! “Ik wil heel graag de bloemen die vanmiddag bij het afscheid van mijn man op de kist liggen op haar grafje leggen” vertelde ze.
Met haar toestemming heb ik dit ook tijdens de afscheidsbijeenkomst verteld aan de aanwezigen. Diezelfde middag is mevrouw samen met haar andere kinderen en kleinkinderen naar het grafje geweest.
Later die week heb ik een herinneringsbordje voor bij het grafje besteld, mevrouw heeft dit zelf op het grafje gezet.
Zo kreeg ook dit kleine lieve meisje na zoveel jaren letterlijk en figuurlijk een plaats in dit gezin !

Meer weten?

Ontwikkeld en ontworpen door Pro Sign Services