BLOG

De cirkel was rond

Ze belde al eerder om te vertellen dat haar moeder niet lang meer zou leven.
Twee jaar geleden was haar vader overleden en hadden wij de uitvaart verzorgd.
Nu moeder ernstig ziek was stelde ze mij daarvan in kennis en gaf alvast wat wensen van haar moeder door.
Niet lang daarna liet ze mij weten dat haar moeder was overleden.
Later die dag sprak ik met de drie dochters van deze mevrouw over de organisatie van de uitvaart.
De dochters vertelden dat ze na afloop van de uitvaart van hun vader samen met de andere familieleden naar het graf waren gelopen van hun broer. Die was op betrekkelijk jonge leeftijd overleden en begraven op dezelfde begraafplaats. Deze dochters wilden dit graag na de begrafenis van moeder wéér doen.

Deze week kwamen we in een mooi klein en oud kerkje samen om afscheid te nemen van hun moeder, schoonmoeder, oma en overgrootoma. Op de tafel in de kerk stond een grote vaas met prachtige witte rozen.
Bij het verlaten van de kerk deelde mijn collega aan iedereen een roos uit.
Zo gingen we samen op weg naar het graf van vader, waar hun lieve en altijd opgewekte moeder ook zou worden begraven.

Na de begrafenis was iedereen bij elkaar voor de condoleance.
Met de dochters was afgesproken dat zij samen met de andere familieleden na de condoleance óók witte rozen bij het graf van hun broer zouden brengen.
De dochter kwam na me toe en vroeg me; “Zou jij de rozen weer willen uitdelen en ga je dan met ons mee naar zijn graf?”.
En zo deden we het; gezamenlijk liepen we naar zijn graf. Daar was de familie een moment samen en gedachten ze hem.Ik stelde voor om daarna met elkaar langs het – inmiddels gesloten graf – van hun ouders te gaan.
Mooi was dat, met elkaar rondom het graf waar inmiddels het rouwboeket en alle witte rozen op lagen. Samen met een tekening van de jongste kleindochter.

Het ontroerde me en ik dacht: “Dit is waar het om gaat in het leven; liefde en verbondenheid ! Juist in een periode van rouw en afscheid nemen worden díe dingen zo zichtbaar”. Vandaag was voor deze familie de cirkel weer rond.

Ik voelde me bevoorrecht dat ik hiervan even een klein deel van mocht zijn.

Meer weten?

Ontwikkeld en ontworpen door Pro Sign Services